• 11/26/2023
  Đại lễ Dâng Y Ca Sa Kathina tại Ananda Thiền Viện

  Đại Lễ Dâng Y Ca Sa được tổ chức tại Ananda Thiền Viện vào ngày Chủ Nhật 26 tháng 11 năm 2023.

  Video
    Sư Khánh Hỷ Ananda Thiền.Viện Pháp Thoại:
   
    Sư Dũng Chí Chùa Tam.Bảo Pháp Thoại:
   
  Bấm vào nút ngày/tháng đễ xem video thâu vào ngày ấy.
    Ananda Thiền Viện:
  Tháng 01-12/2023
  Chương Trình Ngày Thiền - mỗi thứ Bảy hàng tuần

  Lịch Sinh Hoạt 2023

  Những đóng góp của Chư Phật Tử trong 6 tháng đầu năm 2023


  Những đóng góp của Chư Phật Tử trong 6 tháng cuối năm 2022


  Những đóng góp của Chư Phật Tử trong 6 tháng đầu năm 2022