• từ 08/02 đến 08/04/2024
  Khoá Thiền tháng 8/2024

  Video
    Sư Khánh Hỷ Ananda Thiền.Viện Pháp Thoại:
   
  07/10/202406/19/202406/12/202406/05/202405/29/202405/22/202405/15/202405/08/202405/08/202405/01/202404/21/202404/21/202404/20/202404/17/202404/10/202404/03/202403/20/202403/13/202403/06/202402/21/202402/14/202401/24/202401/10/2024
  Bấm vào nút ngày/tháng đễ xem video thâu vào ngày ấy.
    Ananda Thiền Viện:
  Tháng 01-12/2023
  Chương Trình Ngày Thiền - mỗi thứ Bảy hàng tuần