• Sư Khánh Hỷ Thuyết Pháp và Trả Lời Câu Hỏi của Phật Tử
  • 02.09.2022-Thiền Minh Sát
  • 02.02.2022
  • 01.30.2022-Tụng Kinh Tam Bảo
  • 01.27.2022
  • 01.19.2022-Chơn Đế và Tục Đế
  • 01.12.2022
  • 01.05.2022
  • 12.29.2021-Chơn Đế và Tục Đế
  • 12.22.2021
  • 12.08.2021-Chơn Đế và Tục Đế
  • 12.02.2021-Chơn Đế và Tục Đế
  • 11.28.2021-Bố Thí, Trì Giới, Thiền Tuệ, Thiền Ðịnh
  • 11.24.2021-Thập Thiện Nghiệp-10 Điều Thiện Phật Tử Nên Làm
  • 11.17.2021
 • Khóa Thiền 20 Ngày - 2021
 • 11.14.21 Đại Lễ Dâng Y Kathina 2021
 • 08.18.21 Thiền Rải Tâm Từ (Metta)
 • 12.08.20 Bài Pháp Ngắn Nhưng Cực Ý Nghĩa
 • 11.28.20 Sự Thật Bất Ngờ về Tâm Từ
 • 11.28.20 Hành Thiền Để Vượt Qua Nghịch Cảnh
 • 11.08.20 Sợ Hành Thiền Sai Cách
 • 11.01.20 Từ Bi Hỷ Xả
 • 10.18.20 Thiền Định và Thiền Minh Sát
 • 10.18.20 Đại Lễ Dâng Y Kathina 2020
 • 09.13.20 Hiểu Biết và Yêu Thương
 • 09.08.20 Thiền Tha Thứ và Thiền Tâm Từ
 • 08.06.20 Thiền Tha Thứ và Niệm Tâm Từ
 • 07.17.20 Hướng Dẫn Thực Hành Thiền Minh Sát
 • 04.14.20 Vi Diệu Pháp
Chọn một video    để xem.